Základný kurz potápania
Open Water Diver

Základný kurz potápania je prvý level z kurzov potápania, s ktorým vstupujete do potápačského sveta. Je to prvý kvalifikačný stupeň potápania s prístrojom. V tomto kurze potápania sa naučíte všetky zručnosti, ako sa stať bezpečným potápačom s celosvetovo uznávaným certifikátom do hĺbky 18 metrov. Po jeho úspešnom absolvovaní sa môžete potápať v rôznych lokalitách sveta v rámci svojej certifikácie, a tým získavať skúsenosti, ktoré sú potrebné na absolvovanie náročnejších ponorov. Taktiež získate možnosť požičiavať si potápačskú výstroj doma i v zahraničí. Zložitejšie ponory si môžete vyskúšať a realizovať po absolvovaní našich ďalších kurzov potápania – nasledujúcim je Pokročilý kurz potápania.

 

Základný kurz potápania v teoretickej a praktickej lekcii pripraví budúcich potápačov na bežné formy rekreačného potápania, teda pokryje všetky potrebné zručnosti a znalosti pre potápanie v otvorenej vode. Naučíte sa používať jednotlivé časti potápačského výstroja – výber, montáž, používanie a údržba, oboznámite sa s pravidlami bezpečného potápania a osvojíte si základné potápačské zručnosti.  Dôležitou súčasťou tohto kurzu je nácvik praktických techník a riešenie prípadnej krízovej situácie. Budúci potápači sa dozvedia o pôsobení tlaku a sily na potápača, optike a akustike vo vodnom prostredí. 

 

Kurz potápania pozostáva z nasledovných častí:

 1. teoretická časť – trvanie cca 3,5-4 hodiny, obsahom je 5 základných inštruktážnych videí. Nie je limitovaná počtom študentov. Túto časť je možné robiť aj formou e-learningu z pohodlia domova za príplatok.
 2. krátky test z teoretickej časti (pozostáva z otázok z predchádzajúcich videí);
 3. praktická časťbazénový tréning – trvanie cca 3-4 hodiny, v skupine sú max. 4 študenti, aby bola moja práca s Vami čo najviac individuálna;
 4. praktický výcvik na otvorenej vode – trvanie 2 dni, počas jedného dňa sú povolené 3 ponory, realizované na Slovensku, prípadne po dohode v Poľsku.

Podmienky:

Vstupnými podmienkami absolvovania základného kurzu potápania OPEN WATER DIVER sú vek nad 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu) pri Junior OWD alebo od 15 rokov pri normálnom OWD, štandardné plavecké skúsenosti a byť fyzicky spôsobilý.

 

Cena: 

Základná cena kurzu – 400 €

Individuálna cena iba pre samostatného jednotlivca – 700 €

E- learning + 50 €

 

Cena kurzu potápania obsahuje:

 • zapožičanie potápačského výstroja
 • plnenie fliaš vzduchom
 • vstupné na bazén
 • školné
 • registrácia
 • potápačský certifikát e-card a diplom
 • potápačský denník – logbook
 • nálepku 
 • potápačské poistenie počas kurzu
 • poistenie zodpovednosti voči tretím osobám
 • dopravu materiálu

E-learning + 50€:

 • Po uhradení celej sumy kurzu potápania alebo zálohy dostanete kód. Kód platí doživotne. Cez tento kód si dokážete prehrať inštruktážne videá hocikedy a obnoviť si tak svoje vedomosti. 

V cene nie je zahrnuté občerstvenie a doprava osôb na kurz.

 

BONUS: po absolvovaní kurzu potápania dostanete u nás v eshope 5% zľavu na nákup.

 

Poplatok za uvedenú službu či kurz potápania pri nedodržani podmienok sa nevracia.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!

Získajte od nás vždy najpresnejšie informácie o všetkých kurzoch potápania.

Nákupný košík